CHEMISE SAINT GERMAIN / GROS-GRAIN BLANC/BLANC

CHEMISE SAINT GERMAIN / GROS-GRAIN BLANC/BLANC